Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Deklaracje podatkowe

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Optymalizacja podatkowa

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Doradztwo prawno- podatkowe

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Pomoc w zakładaniu działalności